Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

 

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące stosowania zasady konkurencyjności
w projektach realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na sali oraz duże zainteresowanie spotkaniem przyjmowanie zgłoszeń zostało wstrzymane.

Spotkanie informacyjne adresowane do Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, odbędzie się 28 marca 2019 r. (czwartek)
o godzinie 9:00
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane 27 marca 2019 r., do godziny 14.00.

Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych w ramach projektów przez jednostki niezobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!