Zapraszamy potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020  na szkolenie z obsługi  wniosków o płatność w SL2014

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Termin szkolenia:

19 marca 2019 r. (wtorek), godz. 9:00 – 14:00

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

sala konferencyjna nr 2, III piętro

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz nieaktywny – rekrutacja zakończona)

Więcej informacji w sprawie szkolenia można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 77 54 16 279 lub mailowo: a.swiatly@opolskie.pl

Program szkolenia