Informujemy, że 18 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów złożonych w konkursie dla działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego.

Termin zakończenia negocjacji projektów przedłużono do 1 marca 2019 r.