Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 3.4 “efektywność energetyczna w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana m.in. grupa docelowa, przeznaczenie pożyczek, warunki finansowania (maksymalna, kwota, okres spłaty, karencja w spłacie kapitału, oprocentowanie), ograniczenia w finansowaniu, pozostałe warunki finansowania, wymagane dokumenty.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 20 lutego 2019 r. od 10:00 do 13:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Nysie, ul. Tadeusza Kościuszki 10, I piętro.

Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 lutego 2018 roku do 14:00.

Dla kogo

Spotkania skierowane sa do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Program szkolenia

 • 9.45 – 10.00 Rejestracja uczestników;
 • 10.00 – 10.10 Powitanie uczestników;
 • 10.10 – 10.30 Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – informacje o naborach wniosków dla MŚP z powiatu nyskiego w 2019 roku;
 • 10.30 – 11.30 Fundacja Rozwoju Śląska;
  Temat prezentacji: Nieoprocentowane pożyczki na efektywność energetyczną w MŚP udzielane w ramach Projektu „3.4 Efektywność energetyczna MŚP” w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Zakres prezentacji: grupa docelowa, przeznaczenie pożyczek, warunki finansowania (maksymalna, kwota, okres spłaty, karencja w spłacie kapitału, oprocentowanie), ograniczenia w finansowaniu, pozostałe warunki finansowania, wymagane dokumenty;
 • 11.30 – 11.40 Przerwa;
 • 11.40 – 12.40 Atmoterm S.A;
  Temat prezentacji: Audyt efektywności energetycznej w MŚP; Zakres prezentacji: czym jest audyt efektywności energetycznej dla MŚP, podstawy prawne, etapy przeprowadzania audytu efektywności energetycznej, rodzaje przedsięwzięć służące poprawie efektywności energetycznej, korzyści wynikające z wykonania audytu efektywności energetycznej dla MŚP;
 • 12.40 – Podsumowanie, zakończenie spotkania, konsultacje indywidualne

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa
tel.: (77) 448 25 86
e-mail info@opolskie.pl