Informacje o spotkaniach

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje na temat działania 2.1.3 “nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych”, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. W trakcie spotkań zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 22 do 29 marca 2019 r.

 

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 14 lutego 2019 r. od 12:30 do 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego           w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 – formularz zgłoszeniowy;
 • 19 lutego 2019 r. od 11:00 do 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego                     w Paczkowie, ul. Rynek 1 – – formularz zgłoszeniowy;
 • 1 marca 2019 r. od 12:00 do 14:30 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości Agencji Rozowju Nysy. ul. Kościuszki 10 – formularz zgłoszeniowy;
 • 8 marca 2019 r. od 12:00 do 14:30 w sali kameralnej Prudnickiego Ośrodka Kultury      ul. Kościuszki 1a – formularz zgłoszeniowy;

 

Dla kogo

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę prawną na terenie powiatu głubczyckiego, nyskiego lub prudnickiego.

 

Program spotkania

 • Powitanie, wprowadzenie do spotkania,
 • Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – prelegent Referatu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich,
 • Wsparcie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej ze środków unijnych – prelegent Referatu Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich,
 • Omówienie działania 2.1.3 “nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych”, Regionalny Program Województwa Opolskiego 2014-2020 (m.in. kryteria, wskaźniki)  – prelegent Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,
 • Dyskusja na temat działania 2.1.3,
 • Podsumowanie spotkania i ewaluacja,
 • Konsultacje indywidualne.

 

Organizatorzy spotkań

Organizator spotkań w Nysie, Paczkowie i Prudniku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa
tel.: 77 448 25 86, 448 99 63
e-mail lpi.nysa@opolskie.pl

Organizator spotkania w Głubczycach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul.Plac Wolości 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl