Informujemy, że 28 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów złożonych w konkursie dla działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Termin zakończenia etapu negocjacji przedłużono do 22 lutego 2019 r.