Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu

zaprasza na

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

do poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Spotkanie odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 12:30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15.

W celu udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 lutego 2019 r.