Krajowy Punkt URBACT we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dot. naboru do Sieci Planowania Działań URBACT III

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 7 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Ostrówek, ul. Piastowska 14, sala Orła Białego (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 7 lutego 2019 r.).

 

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Na spotkaniu omówione zostaną także założenia Programu Interreg Republika Czeska-Polska.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie moderowane będzie przez pracowników PIFE.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

 

Zapraszamy serdecznie!