17 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 116/2018 zatwierdził aktualizację Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla pozostałych projektów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Zaktualizowana lista ocenionych projektów znajduje się  w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.