Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne pn. Fundusze Europejskie na 2019 r. dla przedsiębiorców

 

Spotkanie informacyjne adresowane do przedsiębiorców, odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane 20 grudnia 2018 r., do godziny 14.00.

 

Na spotkaniu omówione zostaną działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dedykowane przedsiębiorcom z województwa opolskiego.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

 

 

Zapraszamy serdecznie!