14 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim miała miejsce REGIONALNA KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Spotkanie dotyczyło podsumowania wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz planów w zakresie przygotowania naszego regionu do nowej strategii rozwoju województwa po 2020 roku w kontekście nowych środków z funduszy europejskich. Omówiono efekty czterech lat realizacji RPO WO 2014-2020:

  • podpisane umowy na kwotę 3 mld PLN (drugie miejsce w kraju)
  • wypłacone środki beneficjentom 1,4 mld PLN (pierwsze miejsce w kraju)
  • nowe podejście terytorialne do podziału środków dostępnych w ramach RPO WO 2014-2020 – ok. 15 % środków tj. ok. 590 mln PLN trafiło do Aglomeracji Opolskiej i Subregionów. W ramach tych środków zrealizowano lub jest realizowane blisko 100 projektów (w tym 20 projektów partnerskich) dotyczących m.in. efektywności energetycznej, strategii niskoemisyjnych czy przygotowania terenów inwestycyjnych.

Przedstawiono  również informacje o działaniach podejmowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego w zakresie przygotowywania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego po 2020 roku. Zakończenie prac nad nowym dokumentem strategicznym zaplanowano na II kwartał 2020 roku.

Omówiona została również polityka spójności po 2021 roku.

Poniżej prezentacje przedstawiane podczas spotkania:

RPO WO 2014-2020 PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH EFEKTÓW

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PODEJŚCIE TERYTORIALNE W RPO WO 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI 2021 – 2027

PRZYSZŁOŚĆ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PO 2020 R. – PRACE NAD NOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO