07 grudnia 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach procedury odwoławczej projektu złożonego do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektu znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.