UWAGA! SPOTKANIE ODWOŁANE!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne pn. Fundusze Europejskie na 2019 r.
w zakresie aktywizacji zawodowej, zdrowia, edukacji i opieki społecznej
(wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

Spotkanie informacyjne adresowane do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów podległych, odbędzie się 20 grudnia 2018 r. o godzinie 12:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane 19 grudnia 2018 r., do godziny 14.00.

Na spotkaniu omówione zostaną działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w obszarze aktywizacji zawodowej, zdrowia, edukacji i opieki społecznej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

 

Zapraszamy serdecznie!