Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkania informacyjne pn. Zostań uczestnikiem projektu!

 

Spotkania informacyjne adresowane do potencjalnych uczestników projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, odbędzie się 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00 oraz o 12:00 (dwa spotkania) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

 

Zgłoszenia będą przyjmowane 10 grudnia 2018 r., do godziny 14.00.

 

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości uzyskania wsparcia poprzez uczestnictwo
w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

 

 

Zapraszamy serdecznie!