Informujemy, że 19 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów złożonych w konkursie dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego.

Termin zakończenia negocjacji projektów przedłużono do 31 stycznia 2019 r.