Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorstw z sektora MŚP

Temat: Efektywność energetyczna w MŚP

Termin spotkania: 29.11.2018 r

Miejsce: Sala Orła Białego, Ostrówek, ul. Piastowska 14 w Opolu

 

Program spotkania:

9.45-10.00: rejestracja uczestników

10.00-11.15: Fundacja Rozwoju Śląska

Temat prezentacji: Nieoprocentowane pożyczki na efektywność energetyczną w MŚP udzielane w ramach Projektu „3.4 Efektywność energetyczna MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Zakres prezentacji: grupa docelowa, przeznaczenie pożyczek, warunki finansowania (maksymalna, kwota, okres spłaty, karencja w spłacie kapitału, oprocentowanie), ograniczenia w finansowaniu, pozostałe warunki finansowania, wymagane dokumenty.

11.15-11.30: przerwa

11.30-12.30: Fundacja Oświecony

Temat prezentacji: Energetyka w przedsiębiorstwie i nowoczesnym budownictwie

Zakres prezentacji: energetyka w przedsiębiorstwie, zysk i optymalizacja kosztów, innowacyjne rozwiązania dla firm, panele fotowoltaiczne, efektywność energetyczne, kompensacja mocy biernej, rozwiązania hybrydowe, audyty energetyczne.

12.30-12.40: oferta sieci PIFE

12.40: zakończenie spotkania i ewaluacja

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Organizacja spotkania:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

Krakowska 38, 45-075 Opole

tel. (77) 440 47 20 do 22

e-mail: info@opolskie.pl