Informacje o spotkaniu

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 1.1 “innowacje w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020. m.in. regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki.

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 19 października 2018 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Agencji Rozwoju Nysy, ul. Ogrodowa 4, – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 października 2018 r.
 • 22 października 2018 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 października 2018 r.
 • 29 października 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 października 2018 r.
 • 7 listopada 2018 r. o godz. 12:15, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 – formularz zgłoszeniowy.Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 listopada 2018 r.
 • 8 listopada 2018 r. o godz. 12:30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, I piętro – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 listopada 2018 r.
 • 9 listopada 2018 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29  – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 listopada 2018 r. – UWAGA! SPOTKANIE ODWOŁANE!
 • 13 listopada 2018 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 1 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 listopada 2018 r. – UWAGA! SPOTKANIE ODWOŁANE!
 • 13 listopada 2018 r. godz. 12:15 w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 listopada 2018 r.
 • 15 listopada 2018 r. godz. 11:00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul Katowicka 1 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 listopada 2018 r.

O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco przynajmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Dla kogo

Spotkanie skierowane są do przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego.

Program spotkań

 • Powitanie, wprowadzenie do spotkania;
 • Omówienie działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020;
 • Dyskusja na temat przedmiotowego działania;
 • Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • Podsumowanie spotkania i ewaluacja;
 •  Konsultacje indywidualne.

Organizatorzy spotkań

 

 

Organizator spotkania w Kluczborku:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Krakowska 38
47-075 Opole
tel.: 77 440 47 20, 77 440 47 22  fax: 77 440 47 21
e-mail info@opolskie.pl

 

Organizator spotkań w Nysie, Prudniku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa
tel.: 77 448 25 86, 448 99 63
e-mail lpi.nysa@opolskie.pl

Organizator spotkań w Głubczycach, Kędzierzynie – Koźlu i Strzelcach Opolskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu
ul. Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Organizator spotkania w Brzegu

Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
tel. 77 444 12 02, 77 444 17 78
e-mail lpi.brzeg@opolskie.pl