Informacje o spotkaniach

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 10.1.2 “Infrastruktura usług społecznych” Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020. m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 13 do 20 listopada 2018 r.

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 22 października 2018 r. godz. 12:00, w sali nr 5 Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińska 2a – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 października 2018 r.
 • 23 października 2018 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 października 2018 r.
 • 24 października 2018 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 października 2018 r.
 • 24 października 2018 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 października 2018 r.
 • 26 października 2018 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Agencji Rozwoju Nysy, ul. Ogrodowa 4, – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 października 2018 r.
 • 30 października 2018 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, I piętro – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 października 2018 r.
 • 31 października 2018 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29  – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 października 2018 r. – UWAGA! SPOTKANIE ODWOŁANE!
 • 7 listopada 2018 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 1 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 listopada 2018 r. – UWAGA! SPOTKANIE ODWOŁANE!
 • 9 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, ul. Dworcowa 2 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 listopada 2018 r.

Informacja o kolejnych spotkaniach będzie pojawiała się na bieżąco co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Dla kogo

Spotkania skierowane sa do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia komisji (UE) nr 651/2014.

Program spotkań

 • Powitanie, wprowadzenie do spotkania;
 • Omówienie działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020;
 • Dyskusja na temat działania 10.1.2; Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • Podsumowanie spotkania i ewaluacja;
 • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkań

Organizator spotkania w Oleśnie
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Krakowska 38
47-075 Opole
tel.: 77 440 47 20, 77 440 47 22  fax: 77 440 47 21
e-mail info@opolskie.pl

 

Organizator spotkań w Nysie i Prudniku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa
tel.: 77 448 25 86, 448 99 63
e-mail lpi.nysa@opolskie.pl

Organizator spotkań w Głubczycach, Kędzierzynie – Koźlu i Strzelcach Opolskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl