2 października 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz skład komisji oceny projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.