Zapraszamy beneficjentów RPO WO 2014-2020 na szkolenie
pn. „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”

 

Termin szkolenia:

17 października 2018 r., godz. 8:30 – 15:00

 

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” (Sala Orła Białego)

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

(obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)

 

Szkolenie poprowadzi Michał Rutkowski, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich, kierunek Unia Europejska. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Były pełnomocnik zarządu i dyrektor wykonawczy Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pełnił również funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji Funduszy Unii Europejskiej po akcesji.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października br.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Program szkolenia

Więcej informacji w sprawie szkolenia można uzyskać pod nr tel. 77 54 16 279.