26 września 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.