Informujemy, że 17 września 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów złożonych w konkursie dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Termin zakończenia negocjacji projektów przedłużono do 12 października 2018 r.
(o 21 dni).