Informacje o szkoleniu

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). Nabór swoim zakresem obejmuje inwestycje w wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane m.in.: regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane.

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 7 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Nysy (ARN) w Nysie, ul. Kościuszki 10, – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 września 2018 r.

 

 • 10 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 września 2018 r.

 

 • 11 września 2018 r. w godz. 12:15-14:45 w Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – formularz zgłoszeniowy.Zgłoszenia będą przyjmowane do  10 września 2018 r.

 

 • 12 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Starostwo Powiatowe w Brzegu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, salka szkoleniowa I piętro –  formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 września 2018 r.

 

 • 13 września 2018 r. w godz. 12:15-14:45, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 września 2018 r.

 

 • 14 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 września 2018 r. 

 

 • 17 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 1– formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 września 2018 r.

 

 • 18 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 września 2018 r.

 

 • 19 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, ul. Krakowska 38 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 września 2018 r.

 

 • 20 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Sienkiewicza 22B – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 września 2018 r.

 

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do:

 • podmiotów ekonomii społecznej;
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

 

Ramowy program spotkań:

 • Omówienie działania  2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020;
 • Omówienie kryteriów dla działania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020;
 • Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • Dyskusja na temat działania 2.1.4;
 • Podsumowanie spotkania i ewaluacja;
 • Konsultacje indywidualne.

 

Organizatorzy spotkań 

Organizator spotkań w: Opolu i Kluczborku

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
tel.: 77 44 04 720; 77 44 04 721, 77 44 04 722
e-mail info@opolskie.pl

Organizator spotkań w: Brzegu, Grodkowie i Namysłowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
tel. 77 444 17 78, 77 444 12 02
e-mail lpi.brzeg@opolskie.pl

Organizator spotkań w: Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich i Głubczycach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Organizator spotkań w Nysie i Prudniku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa
tel. 77 448 25 86, 77 448 99 63
e-mail lpi.nysa@opolskie

 

Z A P R A S Z A M Y   S E R D E C Z N I E  ! !