UWAGA!

Wydłużamy termin zgłoszeń do konkursu Facebook.

Projekty można zgłaszać do 31 sierpnia 2018 r.

Zaktualizowany regulamin

Przypominamy, że konkurs odbywa się na naszym profilu Facebook

W pierwszym etapie zgłaszacie nam, które projekty Waszym zdaniem zasługują na wyróżnienie.

Jakie projekty można zgłosić? Wszystkie dofinansowane z RPO WO 2014-2020 i INTERREG V-A RCz-PL, na które podpisano umowę do 13 sierpnia br.

Jak zgłosić? Napisz w komentarzu tytuł projektu, nazwę beneficjenta, nr projektu i krótkie uzasadnienie.

Termin zgłaszania? 14 – 30 sierpnia 2018 r.

Co dalej?  W następnym etapie zgłoszone projekty podzielimy na trzy kategorie: społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń i rozpoczniemy głosowanie na najlepsze w ramach poszczególnych kategorii.

Jaka nagroda? Wyróżnienie podczas uroczystej konferencji podsumowującej wdrażanie funduszy europejskich w województwie opolskim.