27 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020.

Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.