Cykl spotkań informacyjnych w województwie opolskim dotyczący wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

Informacje o spotkaniach

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). Nabór swoim zakresem obejmuje inwestycje w wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane m.in.: regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane.

Najbliższe spotkania odbędą się: 

 • 7 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości ARN w Nysie, ul. Kościuszki 10, – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 września 2018 r.
 • 10 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 września 2018 r.
 • 11 września 2018 r. w godz. 12:15-14:45 w Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do  10 września 2018 r.
 • 13 września 2018 r. w godz. 12:15-14:45, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 września 2018 r.
 • 18 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Starsotwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 września 2018 r.
 • 19 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferenyjnej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 września 2018 r.
 • 20 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Starsotwa Powiatowego ul. Katowicka 1 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 września 2018 r.

Dla kogo

Spotkania skierowane są do:

 • podmiotów ekonomii społecznej;
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Program spotkania

 • Omówienie działania  2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020;
 • Omówienie kryteriów dla działania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020;
 • Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • Dyskusja na temat działania 2.1.4;
 • Podsumowanie spotkania i ewaluacja;
 • Konsultacje indywidualne.

Organizatorzy spotkań 

Organizator spotkania w Opolu i Kluczborku

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
tel.: 77 44 04 720; 77 44 04 721, 77 44 04 722
e-mail info@opolskie.pl

Organizator spotkania w Brzegu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
tel. 77 444 17 78, 77 444 12 02
e-mail lpi.brzeg@opolskie.pl

Organizator spotkania w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich i Głubczycach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Organizator spotkania w Nysie i Prudniku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa
tel. 77 448 25 86, 77 448 99 63
e-mail lpi.nysa@opolskie.pl