Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie   usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami  – nabór X informujemy, że 27 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia negocjacji projektów złożonych w ramach ww. naboru.

W związku z powyższym termin zakończenia negocjacji projektów złożonych w ramach ww. naboru zostaje przedłużony do dnia 21 września 2018 r. (tj. o 22 dni).