17 sierpnia 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.