Zapraszamy beneficjentów RPO WO 2014-2020 na szkolenie pn. „Archiwizacja i kontrola dokumentacji projektowej”

 

Termin szkolenia:

20 września 2018 r., godz. 8:00 – 15:00

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Sala audytoryjna, ul. Hallera 9, 45-867 Opole

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 września br.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Informacje w sprawie szkolenia dostępne są pod nr tel. 77 54 16 279