Zapraszamy beneficjentów RPO WO 2014-2020 na szkolenie
pn. „Trwałość projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020”

  

Termin szkolenia:

19 września 2018 r., godz. 8:00 – 15:00

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” (Sala Orła Białego)

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

(obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 września br.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Informacje w sprawie szkolenia dostępne są pod nr tel. 77 54 16 279.