Zapraszamy potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 na szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych z EFRR”

Termin szkolenia:

6 września 2018 r., godz. 8:00 – 15:00

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” (Sala Orła Białego)

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 września br.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Informacje w sprawie szkolenia dostępne są pod nr tel. 77 54 16 279.