Informujemy, iż w dniu 24.07.2018 r. została uruchomiona w generatorze wniosku nowa
funkcjonalność umożliwiająca udostępnienie plików projektów o statusie Wybrany do
dofinansowania innym kontom utworzonym w Panelu Wnioskodawcy. Funkcjonalność ta umożliwia właścicielowi pliku projektu udostępnić go innym kontom (podając ich adres e-mail), którzy staną się współwłaścicielami udostępnianego pliku.

Najważniejsze cechy funkcjonalności:

  • właściciel projektu może udostępnić projekt tylko o statusie Wybrany do dofinansowania,
  • właściciel projektu może go udostępnić wielu współwłaścicielom,
  • system powiadomi e-mailem współwłaściciela o udostępnionym pliku projektu,
  • właściciel i współwłaściciele mają dostęp do projektu jak i utworzonych korekt na potrzeby umowy,
  • właściciel i współwłaściciele mogą edytować udostępniony plik projektu w zakładce Korekty projektów

Instrukcja korzystania z nowej funkcjonalności

Szczegółowych informacji na temat tej funkcjonalności można uzyskać u administratorów
merytorycznych systemu SYZYF RPO WO 2014-2020:

e-mail: syzyf@opolskie.pl
tel. 77 54-93-820