Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich
w Kędzierzynie-Koźlu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich

 

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia z FE na otworcie działalności gospodarczej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 14 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 2a,
sala nr 5 (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 sierpnia 2018 r., do godziny 14.00.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, pod numerem telefonu: 77/47 25 039, 77/40 34 179 lub adresem
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!