16 lipca 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych  w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020

Złożone wnioski o dofinansowanie projektów zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. do oceny merytorycznej.

Informacje nt. projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.