Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 (Gmina Kędzierzyn-Koźle).Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.