9 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5771/2018 zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.