Informujemy, że w ramach naboru trwającego od 11 maja do 6 lipca 2018 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce  Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów