29 czerwca 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach I naboru w roku 2018 do działania 1.2 Infrastruktura B+R  RPO WO na lata 2014-2020.

Dane o projekcie znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.