19 czerwca 2018 r. zakończył się  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru do poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu północnego RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.