Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia na
rozpoczęcie działalności gospodarczej
dla osób fizycznych

Spotkanie informacyjne odbędzie się 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie, ul. Dworcowa 4, 46-300 Olesno.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu pod numerem 77 44 04 720,721,722 lub na adres e-mail info@opolskie.pl.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl.

Zapraszamy serdecznie!