25 maja 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego do działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020.

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu został przekazany do kolejnego etapu konkursu, tj. do oceny merytorycznej.

Informacje nt. projektu znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.