Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (subregion północny)  RPO WO 2014-2020. Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.