Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (subregion brzeski).

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.