Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

zaprasza na

Cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania
2.4  Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020

Na każdym spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja  RPO WO 2014-2020. m.in. regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki.

Nabór wniosków planowany jest od 18 do 25 czerwca 2018 r.

UWAGA! Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane po zakończeniu rekrutacji na dane spotkanie.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • 11 maja 2018 r. w godz. 12.00 – 14.30, w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Namysłowie,  Plac Wolności 1 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 maja 2018 r.

 

  • 15 maja 2018 r. w godz. 12.00 – 14.30, w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Grodkowie,  ul. Warszawska 29 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 maja 2018 r.

 

  • 16 maja 2018 r. w godz. 12.00 – 14.30 w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2018 r.

 

  • 18 maja 2018 r. w godz. 11.00 – 13.30, w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 maja 2018 r.

 

  • 25 maja 2018 r. w godz. 11.00 – 13.30, w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości ARN w Nysie, ul. Kościuszki 10 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 maja 2018 r.

 

  • 25 maja 2018 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 maja 2018 r.

 

  • 28 maja 2018 r. o godz. 11:00 w Sali nr 4 – Klub Pracy (parter) Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, ul. Dworcowa 4 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 maja 2018 r.

 

  • 29 maja 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (III piętro) Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, ul. Krakowska 38 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 maja 2018 r.

 

  • 4 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 czerwca 2018 r.

 

Spotkania skierowane są do: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją główną siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczna miejsc na spotkaniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizator spotkań w Kluczborku, Oleśnie i Opolu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

tel. 77 44 04 720 -722

e-mail: info@opolskie.pl

 

Organizator spotkań w Nysie i Prudniku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie

ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa

tel.: 77 448 25 86, 448 99 63

e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl

 

Organizator spotkania w Kędzierzynie – Koźlu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79

e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

 

Organizator spotkań w Brzegu, Namysłowie i Grodkowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu

ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

tel. 77 444 12 02, 77 444 17 78

e-mail.: lpi.brzeg@opolskie.pl

 

Współorganizator spotkań

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Tel. 77 403 36 00

e-mail.: biuro@ocrg.opolskie.pl