Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Termin: 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul.Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (budynek Błękitna Wstęga – wejście od ul. Sosnkowskiego)

Spotkanie adresowane jest do podmiotów, uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.2.2

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące: Regulaminu konkursu, wniosku o dofinansowanie projektu, generatora wniosków oraz zagadnienia merytoryczne związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań i zagadnień problemowych na adres: info@ao.opole.pl do dnia 5 kwietnia br.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ DO DNIA 6 kwietnia br.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 44 61 405 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl

Zapraszamy serdecznie!