29 marca 2018 r. zakończyła się ocena formalna (w ramach procedury odwoławczej) projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków