12 marca 2018 r. zakończył się  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.