Serdecznie zapraszamy,

na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin: 16 marca 2018 r. (piątek) o godz. 11.00

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (budynek Błękitna Wstęga – wejście od ul. Sosnkowskiego)

 

Spotkanie adresowane jest do podmiotów, uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące: Regulaminu konkursu, wniosku o dofinansowanie projektu, generatora wniosków oraz zagadnienia merytoryczne związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań i zagadnień problemowych na adres: info@ao.opole.pl do dnia 14 marca br.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ DO DNIA 14 marca br.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 54 17 933 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl

 

Zapraszamy serdecznie!