Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami RPO WO 2014-2020

W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych
w zakresie usług zdrowotnych –  opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami RPO WO 2014-2020.

 

Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane.

Nabór wniosków planowany jest od 30 marca do 6 kwietnia 2018 r.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2018 r. w godz. 11.00-13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, Opole, ul. Piastowska 14, sala im. Znaku Rodła (sala nr 7).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 18 marca. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów działające w obszarze pomocy i integracji społecznej, podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia, podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Barlickiego 17
45-083 Opole tel. 77 440 47 20, 721, 722
e-mail: info@opolskie.pl