Od 1 stycznia 2018 r., decyzją Zarządu Województwa Opolskiego dla wybranych działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 obowiązkowym elementem oznakowania projektów jest logo „Opolskie dla Rodziny”.

Nowe zasady wprowadzone zostają obligatoryjnie dla umów o dofinansowanie podpisanych po 1 stycznia 2018 r.

Dla umów podpisanych przed 1 stycznia 2018 r. stosowanie logo Opolskie dla Rodziny jest nieobowiązkowe.

Jednakże Zarząd Województwa Opolskiego zwraca się z prośbą do dotychczasowych beneficjentów wymienionych działań o stosowanie logo „Opolskie dla rodziny” w oznakowaniu realizowanych przez nich projektów.

Logo „Opolskie dla Rodziny” powinno być stosowane poza zestawieniem znaków UE stosowanych przy promocji projektów dofinansowanych ze środków UE.

Szczegółowe zasady stosowania logotypu „Opolskie dla Rodziny” zawarte zostały w Systemie Identyfikacji Wizualnej Opolskie dla Rodziny

Lista działań/podziałań RPO WO 2014-2020 objętych obowiązkiem stosowania logo „Opolskie dla Rodziny”

Wzory logotypów do pobrania

Przykłady zastosowań